Windows 7 utrullning

Arkitekt och teknisk projektledare i ett Windows 7-utrullningsprojekt inom svensk bank- och försäkringsverksamhet. Tekniskt ansvarig för design och införande av verksamhetens nya it-arbetsplats samt införande av Microsoft System Center Configuration Manager 2012. I uppdraget ingick planering och genomförande av projektaktiviteter tillsammans med andra projektmedlemmar.

Top