Värdegrundsarbete

Framtagande av värdegrund för en enhet med ca 100 anställda. 10 grupper fick genom workshops, grupparbeten, olika forum och enskilda samtal tillsammans arbeta fram sin värdegrund. I uppdraget ingick även att sedermera implementera värdegrunden i det dagliga arbetet i syfte att stärka medarbetarnas ansvarskänsla, stolthet och engagemang i sin vardag. Värdegrunden skapade förutsättningar för dialog och ökad effektivitet vilket fick positiva effekter både på service och kontakterna internt mellan arbetsgrupper och externt med kunder och leverantörer.

Top