Utveckling av e-tjänster

Projektledning av kommunala e-tjänsteutvecklingar. Bland annat Ekonomiskt bistånd, Färdtjänst och Registrering av livsmedelsföretag. Arbetet omfattade även processkartläggning och verksamhetsutveckling.

Top