Utrullning av standardklient

Projektledare inom en Sverigeledande telekomverksamhet. Uppdraget bestod av att rulla ut en ny standardklient med Windows 7, Office 2010 och cirka 2 000 affärsapplikationer till omkring 30 000 användare i 10 länder i Europa. Ansvar för att driva design av utrullningsmetodik och -processer, genomföra upphandling av stödsystem, planera, driva och följa upp projektets kommunikation med olika intressenter, etablera och utbilda en lokal utrullningsorganisation i varje land samt att övergripande driva och följa upp genomförandet av utrullningen i samtliga länder. Projektet ingick som en del i ett större förändringsprogram.

Top