Utredning inför ny typ av it-försörjning

Utredning inför ny typ av it-försörjning inom kommunal verksamhet. Framtagande av kravställning för funktionsinriktad leverans av kommunikationstjänster. Arbetet innefattade analys av såväl befintlig leverans som identifiering av framtida behov med målet att leverera underlag för upphandling av en ändamålsenlig leverans.

Tät dialog med både interna intressenter och befintlig extern leverantör.

Identifiering av teknisk funktionalitet och mjukare aspekter kring samverkan och leveransuppföljning.

Top