Utredning av samverkansformer

Utreder tillämpning av digital samverkan i realiserad och förvaltad tjänst inom kommunal samordningsverksamhet. Samverkan innefattar flertalet myndigheter, kommuner och leverantörer som gemensamt tillämpar ett nytt koncept för digital samverkan.

I utvärderingen ingår att fastställa konceptets fortsatta användbarhet och möjligheter att återbruka detta i framtida samverkande tjänster.

Uppdraget utförs genom tät dialog med inblandade intressenter och tar avstamp i framverkad analysmodell som tillämpas på konceptbaserad tjänst.

Top