Utredning av lärplattformar med 1-till-1 koncept

Skolan är ett annat område där det händer mycket i samband med digitaliseringen och som vi tycker att det är spännande att få vara en del av. 2015 hjälpte vi vår kund med att utreda så kallade lärplattformar med ”1-till-1 koncept” (personliga bärbara datorer för både lärare och elever) i kommunala högstadium och gymnasium.

Utredningen ska beskriva historien och nuläget för utvecklingsarbetet och analysera den informationsarkitektur som används.

Top