Upprättande av nytt kontor i Polen

Projektledare i en Sverigeledande it-bemanningsverksamhet. Uppdraget bestod av att slutföra en påbörjad implementation av ett nytt kontor i Polen, Warszawa – företagets första kontor utanför Skandinavien. Ansvarade som projektledare för att förtydliga problembilden, fastställa kravmassan utifrån behov av intressenter från båda länderna (Sverige och Polen), samt utveckla och implementera lösningar – detta för samtliga roller, processer och it-stöd. Anpassningar till de lokala förutsättningarna, nyutveckling och införande ingick. Även omfattande utbildningsinsatser, framtagning av nya kontraktsmallar och annat utifrån de avvikande juridiska kraven. Tvärfunktionellt arbete, mot samtliga nyckelroller på företaget, i både Stockholm och Warszawa, med drygt 40 personer inblandade. Utförde även många workshops i syfte att ta fram rekommendationer för tillvägagångssätt för framtida implementationer av nya kontor för företaget i nya länder.

Top