Upphandling av e-tjänsteplattform

Projektledningsarbete för behovsinsamling i kommunal verksamhet inför upphandling och förnyad konkurrensutsättning av e-tjänsteplattform. I uppdraget ingick att fånga in behov från verksamhet, beställare och intressenter. Det innefattade även att omvärldsbevaka marknaden, analysera andra upphandlingar samt att föreslå lämpliga lösningar på identifierade behov. Behoven analyserades, vägdes mot varandra, förankrades hos verksamheter, intressenter samt beställare. Därefter sammanställdes samtliga aktuella behov för att till sist omformuleras till krav. I uppdraget ingick rådgivning inför utvärdering av inkomna anbud.

Top