Införande Office 365

Lösningsarkitekt för användarplattformar samt teknisk projektledare för införande av Office 365 inom svensk bank- och försäkringsverksamhet. Uppdraget som lösningsarkitekt omfattar arbete med arkitektur, design och utveckling av användarplattformar och stödjer plattformens förvaltning och tekniska roadmap. Uppdraget som teknisk projektledare för Office 365 består av att driva arbetet med design och införandet av Office 365.

Top