Leveransansvarig för it-tjänster

Leveransansvarig för it-tjänster inom fysisk säkerhet inom en av världens största detaljhandelsverksamheter. Driver förflyttning från teknikfokuserat support- och driftarbete till global tjänsteleverans. Ansvarig för att forma och införa arbetssätt, bygga organisation, införa stödsystem och etablera samarbetsformer med verksamhet och övriga intressenter.

Top