Strategi och handlingsplan för e-förvaltning

Analys, omvärldsbevakning samt uppgiftsinhämtning inför sammanställning av strategi och handlingsplan för kommunal e-förvaltning 2014—2017. I uppdraget ingick att ta fram en konkret utvecklingsplan för e-tjänster baserat på identifierade påverkbara faktorer. Det ingick även att analysera och rekommendera digitala lösningar för intern effektivitetshemtagning samt anslutningar till nationella lösningar.

Top