Strategi för informationsintegration

Projektledare för utveckling av kommunal strategi för informations- och systemintegration. Planering, genomförande och dokumentering.

Top