Separation av it-infrastruktur

Projektledare för separation av it-infrastruktur och it-system från den före detta ägaren inom bank- och försäkringsverksamhet. Uppdraget bestod av att separera företagets nuvarande IT-miljö från den före detta ägaren på effektivast sätt, vilket skedde genom att etablera en helt ny grundinfrastruktur samt migrera över samtliga befintliga it-funktioner från den gamla till den nya infrastrukturen, omfattandes bland annat bank- och försäkringssystemen. Arbetet skulle ske på snabbaste möjliga tid utan att tappa funktionalitet eller produktion. Projektet omfattade även ett eget delprojekt för Windows 7 utrullning. En ny arbetsplatsplattform baserad på Windows 7 och SCCM 2012 etablerades under samma tidsperiod, samt leveransstyrdes av huvudprojektet. Den nya arbetsplatsplattformen etableras för organisationens verksamheter i Norden.

Top