Samverkan kring informationsintegration

Seminarier och workshop om etablering av kommunala strategier för informations- och systemintegration inom och mellan kommunala verksamheter. Insamling och analys av önskade verksamhetseffekter. Framtagning av seminariematerial och workshop. Genomförande och efterarbete med dokumentation.

Top