Samordning av Effektiv informationsförsörjning

Kommunlokal samordning och projektledning av E-delegationens program för effektiv informationsförsörjning. Etablering och planering av projektet. Genomförande av nyttovärdering och baslinjemätning av myndighetskommunikation mellan handläggare i kommun och myndigheter.

Top