Regionsamverkan för sju kommuner

Tillförordnad regional utvecklingsledare för 7 kommuner. Genomfört avtalsskrivning mellan 7 kommuner för regionsamverkan runt digitalisering. Genomfört kravinsamling och upphandling av e-tjänsteplattform samt tjänster för systemutveckling. Byggt upp organisation för regionsamverkan. Har etablerat ett e-kontor hos färdledande kommun samt byggt upp kunskap i övriga kommuner för arbetet runt digitalisering. Med en huvudman driftsätter och utvecklar nu 7 kommuner gemensamt e-tjänster. Kommunerna driver även en gemensam utvecklingsplan mot ökad digitalisering. I uppdraget ingick även att vara ett stöd till IT-strategen i den färdledande kommunen. Uppdraget innebar både operativt samt strategiskt arbete.

Top