Regionsamverkan för e-tjänsteutveckling

Utredningen av samverkansmöjligheter kring e-tjänsteplattformar för kommuner inom en region. Utredningens syftade till att ligga som del i beslutsunderlag för hur ett regionsamarbete för e-tjänsteutveckling kan genomföras.

Top