Rådgivning vid införande av e-tjänsteplattform

Rådgivning till e-ansvariga på en av de större Stockholmskommunerna i samband med införande av ny e-tjänsteplattform, utveckling av e-tjänster och etablering av e-förvaltningsorganisation.

Top