Processägare för tjänstekatalog och beställningsflöde

Processägare för tjänstekatalog och beställningsflöde inom en av världens största detaljhandelsverksamheter. I uppdraget ingår även att etablera företagets nya självbetjäningsportal. Fokus ligger på att säkerställa att vi har en väl fungerande process för hur verksamheten optimerar det interna beställningsflödet för att automatisera och digitalisera processer för alla typer av beställningsbara tjänster som spänner över både it-organisationen, personalrelaterade ärenden och butiksrelaterade tjänster.

Top