Leveransansvar för it-tjänster

Leveransansvarig för alla infrastrukturtjänster som supporterar all läkemedelsproduktion inom en av världens största läkemedelsverksamheter. Uppdraget inkluderade insamling av krav från produktionsdivisionen gällande behov av infrastrukturtjänster, budgetering av löpande förvaltningsåtgärder, initiering av utvecklingsprojekt och introduktion av nya tjänster. Arbetet omfattade även ett ansvar att hantera relationen med driftleverantören och att de levererade tjänster enligt vad som avtalats enligt kontrakt.

Top