Konferens för 100-talet it-medarbetare

Planering och genomförande av två stycken årliga (2014 och 2013) konferenser med 100-talet deltagare inom kommunal it-organisation. I arbetet ingick att ta fram syften och önskade effekter, detaljplanera program samt boka och genomföra konferensen.

Top