Kommungemensam upphandling av ”den digitala trygghetskedjan”

Upphandlingen syftar till att ersätta kommunens analoga trygghetslarm med digitala och att kvalitetssäkra en sammanhållen digital trygghetskedja vad gäller trygghetslarm, larmmottagning och kommunikationen däremellan. I uppdraget ingår framtagning av kravspecifikation och att koordinera en handfull Stockholmskommuner till ett gemensamt förfrågningsunderlag.

Top