Kartläggning av verksamhetsprocesser

Kartläggning av administrativa processer inom en kommunal socialförvaltning. Kartläggningen syftade till att identifiera möjligheter till effektivisering samt lägga grunden för en ökad digitalisering.

Top