Kartläggning av personliga drivkrafter (SDI)

Coach och Förändringsledare inom kommunal tunnelbaneverksamhet. Arbetsgruppen fick kartlägga sina egna drivkrafter och styrkor i syfte att förbättra samarbetsförmågan och förebygga konflikter. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverade det egna beteendet samt förstå sina kollegors drivkrafter och motivation kunde de utveckla sin kommunikationsförmåga. Detta har lett till ökad effektivitet och större tillfredsställelse i det dagliga arbetet.

Top