Införande av virtuell it-arbetsplatslösning (VDI)

Lösningsarkitekt för virtuell it-arbetsplatslösning inom offentlig verksamhet. Vid årsskiftet 2009—2010 startade en ny myndighet. Totalt arbetade 1 200 personer på den nya myndigheten. 800 av de anställda hade under en övergångsperiod behov av att från myndighetens nya plattform nå det interna verksamhetssystemet från deras tidigare arbetsplats. Projektets uppdrag var att etablera och implementera en ny virtuell arbetsplatslösning baserad på VDI-teknik (Virtual Desktop Infrastructure) realiserat genom Microsoft Hyper-V, med kluster samt dubblerade servrar, allt i en katastrofsäkrad miljö. Lösningen hade som krav att klara av minst 80 % av 1 200 samtidiga användare med fullt virtuellt skrivbord samt verksamhetssystem.

Top