Införande av nytt verksamhetssystem för socialtjänsten

Huvudprojektledning vid införande av nytt verksamhetssystem för socialtjänst i en större kommun. Planering och genomförande av konfigurering, utbildning, testning, överlämning till förvaltning samt utvärdering och erfarenhetsåtervinning. Lösningen omfattade bland annat tvåfaktorsautentisering, viteskoppling till restpunkter samt specialutveckling av verksamhetsanpassad funktionalitet.

Top