Införande av nya konstorstödssystem

Office 2013, Outlook och Lync. Ansvar för framtagande av införande/mottagarprocesser. Skapa förutsättningar för en aktiv mottagarorganisation som underlättar verksamheternas fortsatta utveckling kring digitalisering och e-förvaltning. Ta fram utbildningsplaner samt säkerställa genomförande. Framtagande av kommunikationsplan och säkerställa informationsflöde och innehåll. Genomföra olika workshops, forum i syfte att ta fram hållbara fungerande processer som ska användas över tid utefter kundens egna förutsättningar.

Top