Förvaltningsövertagande av verksamhetsapplikationer

Status: Genomfört

Tillsett överförandet av applikationer i förvärvad raffinaderiverksamhet i Tyskland. Arbetet innefattade dialog med säljande motpart, interna verksamhetsintressenter, leverantörer och partnerföretag med syftet att säkerställa att verksamhetskritiska applikationer överfördes till det nya raffinaderiet i enlighet med funktionella, affärsmässiga och juridiska krav.

Top