Förvaltningsledare inom socialtjänsten

Etablering av ett förvaltningsobjekt inom socialtjänsten i en kommunal verksamhet. Förvaltningsobjektet är PM3-baserat, stödjer större delen av socialtjänstens verksamhetsprocesser och består av 50-talet it-komponenter. I uppdraget ingår att bemanna rollen som förvaltningsledare och därigenom skapa ordning och reda, etablera arbetssätt åt objektspecialister samt klargöra gränssnitt mot förvaltningsobjektets it-ansvarsroller.

Top