Föreläsningar på officiella seminarier och konferenser

Föreläsningar under 2014 och 2013 på Offentliga rummet, eFörvaltningsdagarna, Kommits och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ämnen som behandlades var bland annat digitalisering av verksamhetsprocesser, utveckling av e-tjänster, framtagning av strategi för informations- och systemintegration samt erfarenheter från etablering av e-förvaltning.

Top