Etablering av e-kontor

Utveckling och etablering av kommunalt e-kontor. Framtagning av arbetsprocesser och rutiner. Framtagning och dokumentering av e-relaterade arbetssätt, nyttokalkyler för e-tjänsteutveckling och verksamhetsprocesser.

Top