Etablera förvaltningsorganisation

Förvaltningsledare med ansvar för att etablera en förvaltningsorganisation för kundanpassad Sharepoint-lösning inom en nordisk skogsindustriverksamhet. Uppdraget bestod även av att skapa förutsättningar för enhetlig förvaltning av samtliga it-lösningar i organisationen. I rollen ingick även att etablera rutiner för att upprätthålla, vidareutveckla och nyutveckla plattformen samt att vara en relationsbyggare mellan verksamhet och it. Parallellt med etablering av förvaltningsorganisation ingick det även i uppdraget att vara ett stöd för verksamhetsrepresentanter i arbetet med att driftsätta SharePoint-rum för organisationens samtliga 52 styrelser.

Top