Digitalisering av personalakter

Färdigställande av avstannad förstudie inför digitalisering av kommunala personalakter. Den initiala informationsinsamlingen hanterade flera intervjuer med tidigare deltagare i förstudien. Därefter färdigställande av dokumentation samt planering av projektgenomförande.

Top