Digitalisering av äldreomsorgen

Att förbättra äldreomsorgen med hjälp av digitala hjälpmedel var ett uppdrag som vi var väldigt glada över att få jobba med. Inte nog med att det kändes väldigt stimulerande att få bidra till bättre äldreomsorg, det var också ett svårt och utmanande uppdrag.

Vi började med att kartlägga det vi kom att kalla “Den digitala trygghetskedjan” tillsammans med kunden. Kartläggningen omfattade allt från organisation, system- och verktygstöd och rutiner till arbetssätt. Det ledde senare till att vi också fick uppdraget att kravställa en upphandling och koordinera en handfull Stockholmskommuner till ett gemensamt förfrågningsunderlag.

Efter kartläggningen startade vi två piloter på mobilappar. Den första mobilappen hanterade insatsregistrering och kunde ge ett kvitto på att hemtjänstinsatsen blivit korrekt utförd. Den andra piloten var en app för att hantera digitala nycklar. En vanlig dag kunde personalen bära runt på runt 10 olika nyckelknippor, vilket inte bara är opraktiskt, det är också en onödig säkerhetsrisk för de äldre.

En pilotutvärderingsrapport presenterade en mätning av dagens nyckelhantering (tid och miljöpåverkan), brukare-chefer-medarbetares upplevelser, tekniska lösningar samt användning och användningsproblem. Pilotutvärderingsrapporten presenterar även en rekommenderad väg framåt vid beslut om ett breddinförande.

Top