Avveckling av forsknings- och utvecklingsverksamhet

Projektledning för avveckling av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom en av världens största läkemedelsverksamheter. Innefattande 2000 pc-maskiner och datakonton. Omdragning av data- och telenätverk för att säkra avstyckning av 20 sålda byggnader. Bortkoppling och återvinning av ca 100 servrar.

Top