Kent-Norman-konsult-inom-projektledning-och-management

Konsult inom projektledning och management – uppgifterna, utmaningarna och varför Adaptit?

Kent Norman är projektledare- och managementkonsult med en gedigen erfarenhet av både nationella och internationella företag inom olika branscher. Vi intervjuade Kent och han berättade bland annat om vad som är viktigt för att göra ett bra arbete i hans roll, vanliga utmaningar i projekt och varför han blev konsult på Adaptit.

 

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?

En vanlig arbetsdag spenderas av att samverka och samtala för att på olika sätt driva ett projekt framåt. Ena stunden diskuterar man mer strategiska och övergripande aspekter för att andra stunden gå in på mer operativa delar av projektet.

I ett projekt är det jätteviktigt att alla är införstådda på vad som behöver göras, därför går mycket tid åt att kommunicera och skapa trygghet hos alla intressenter. Ett tips är att i sin kommunikation tänka dåtid, nutid och framtid. Uppdaterar du kontinuerligt alla berörda parter om vad som har hänt, vilka utmaningar som finns i dagsläget samt vilka risker ni har identifierat framåt blir alla engagerade, trygga och får en förståelse för projektet.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Jag arbetar främst i gränssnittet mellan olika grupperingar, avdelningar och företag. Att verka i gränssnittet gör att jag kan dra nytta av bredden av mina tidigare erfarenheter. Jag har bland annat arbetat inom marknadsföring, försäljning, IT och ekonomi, den bredden gör att jag har en hög lägsta nivå inom flera områden och kan förstå skillnaden i hur olika avdelningar arbetar och fungerar. Det är viktigt i ett projekt eftersom även om det finns ett gemensamt mål kan det målet innebära olika mätpunkter och krav beroende på vart i organisationen du befinner dig.

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

När man kokar ner mitt uppdrag är det primära ansvarsområdet att flytta fram positionerna i en utsatt riktning. Det första steget i ett förändringsarbete är ofta det svåraste. Det är mitt ansvar att det steget faktiskt tas och att kunden  känner sig trygg i det. Det första steget är viktigt dels för att bygga momentum och på så sätt driva igenom förändringen, dels för att ett projekt alltid har ett slutdatum och det gäller att följa den tidsplan som finns.

 

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete enligt dig?

En utmaning är att få alla inblandade att gå i en gemensam riktning. Olika avdelningar kan ha olika prioriteringar och olika agendor, men det är avgörande att få med sig alla på ett bra sätt för att projekt ska bli framgångsrikt.

Lika viktigt är det att, återigen, att skapa trygghet. Då krävs det att du är lite av en kameleont och kan anpassa din kommunikation och hur du förmedlar budskapet till mottagaren.

 

Vad tycker du är mest spännande i ditt arbete?

Komplexiteten, det är jättespännande att se helheten komma samman och hur alla olika spår du arbetat med börjar närmar sig slutmålet. För att lyckas och få ett projekt att gå ihop krävs en välgenomtänkt plan, därför är det fantastiskt kul när arbetet går som planerat. Att dessutom se hur sitt arbete kommer bidra till en positiv förändring och vilken inverkan den kommer få på företaget är inspirerande.

 

Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha i ditt yrke?

Jag skulle säga att vara lyhörd, nyfiken och anpassningsbar. Som konsult behöver du lyssna och vara nyfiken på kunden för att få rätt bild av deras utmaningar, behov och möjligheter. För att få med dig alla i förändringsarbetet är det också viktigt att du kan anpassa hur du kommunicerar då olika personer kan tolka olika saker på olika sätt.

Viktigast av allt är nog att ha en ödmjuk men utmanande inställning. Att vara konsult innebär inte att du ska styra och ställa. Du måste ha respekt för och vara ödmjuk i att kunden kan sin verksamhet bäst, samtidigt som du måste vara trygg i din kompetens, förmåga och våga utmana. Ofta söker kunderna nya vinklar, nya sätt att tänka och det behöver komma fram på ett bra sätt.

 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Det är hos kunden och i kundens verklighet man skapar förändring. Därför är det viktigt att ha ett bollplank och en bra relation med kund som möjliggör en öppen och konstruktiv dialog. Det gör att du dels får en bättre bild av verksamheten, hur den fungerar och vad som faktiskt är viktigt, dels kan få input och insikter under arbetets gång. Det är den dialogen och relationen som lägger grunden i projektet. Finns inte den blir din uppgift som konsult genast mer svårnavigerad, framför allt i början av projektet.

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?

I en linjeposition blir du specialist på ett område, på ett specifikt verktyg. Som konsult får jag möjligheten att använda hela verktygslådan jag byggt upp under arbetslivet, både i linjepositioner och i konsultuppdrag. Den tanken tilltalades jag av, att få utnyttja bredden i de erfarenheter jag har.

Jag lockades även av att få arbeta med samhällsviktiga verksamheter och bidra till en positiv samhällsutveckling, en stöttepelare i Adaptits verksamhet. Det som också gjorde att valet föll på Adaptit var att verksamheten är så tydligt utformad för att stötta konsulten på ett sätt som skiljer sig från andra konsultbyråer. Att jag dessutom får arbeta med en grupp väldigt kompetenta personer är såklart en bonus.

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna! 

 

Top