Per Molin - konsult, projektledare och verksamhetsarkitekt

Konsult, projektledare och verksamhetsarkitekt – uppgifterna, utmaningar och varför Adaptit?

Per Molin är konsult, projektledare, verksamhetsarkitekt och är idag ute på uppdrag hos kund med samhällsviktig verksamhet. Vi intervjuade Per och han berättade bland annat om hur en arbetsdag ser ut, utmaningar han möter och viktiga egenskaper att ha som projektledare och verksamhetsarkitekt.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Vanligtvis inrymmer min arbetsbeskrivning flera roller och inriktningar. På uppdraget jag arbetar med idag är jag exempelvis både verksamhetsarkitekt och projektledare, vilket gör att mina dagar blir väldigt varierande.

I rollen som verksamhetsarkitekt har jag en ständig dialog med representanter från olika avdelningar och enheter kring behov och stöd kopplat till IT, organisation och samverkan. Som projektledare är mitt fokus däremot på att planera och följa upp aktiviteter, rapportera till intressenter samt att hantera risker och avvikelser inom projektet.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Projekt, i alla former och storlekar, existerar i alla branscher och organisationer. Projektets omfattning och typ varierar naturligtvis utifrån behov och möjligheter. Ofta handlar mina projekt om någon form av transformation inom verksamheten, process eller teknik.

I mitt nuvarande uppdrag arbetar jag exempelvis med produktionsetablering av ett pilotsystem samt ett FoU-projekt inom automatisering.

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

I rollen som verksamhetsarkitekt är det exempelvis mitt ansvar att tolka och ta fram effektiva lösningar som tillfredsställer de behov som verksamheten står inför. I vissa fall kan det röra sig om tydliga och mer uttalade behov, då är det min uppgift att förstå och undersöka om vi kan hantera det med befintliga förmågor.

I andra fall är det mer odefinierat men är något som upplevs effektivitetshämmande eller stressande. Då krävs det att jag kan förtydliga det behovet, balansera det mot verksamhetens krav och sedan ta det vidare.

 

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete enligt dig?

I min roll rör jag mig ofta i utrymmet mellan olika områden och intressenter. Hur stort det avståndet är och hur långt jag behöver gå skiljer sig åt beroende på verksamhetens mognadsgrad och den kultur som råder i organisationen. Det gör jobbet både spännande och utmanande.

 

Vad tycker du är mest spännande i ditt arbete?

Ovissheten i vad som väntar hos nästa kund eller i nästa uppdrag. Det är inte alltid en rak sträcka fram till målet och jag fascineras ständigt av hur samma resultat kan uppnås på så olika sätt beroende på organisation, kultur och förmågor.

 

Vilka egenskaper/färdigheter tror du är viktiga att ha i ditt yrke?

Var intresserad av och nyfiken på verksamheten. Både när det kommer till vad enskilda personer kan bidra med i form av verksamhetserfarenhet och kunskap, men även avdelningar, enheter och gemensamma funktioner.

Du måste också vara ödmjuk inför faktumet att ingen verksamhet är den andra lik. Kommunikation är också viktigt. Tekniken löser nästintill alltid sig, så fokus bör ligga på det som är runt tekniken, på de som är i behov av och har krav på den. Du måste kunna kommunicera på rätt nivå, med rätt kontext till rätt person. Det kan vara helt avgörande.

 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Något som är viktigt vid varje nytt uppdrag är att både beställare och konsult behöver ha en tydlig och gemensam bild av slutresultatet. Där är dialogen med beställaren väsentlig för att få en korrekt bild av verksamheten, dess behov och möjligheter.

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?

Jag har arbetat som konsult de senaste 13 åren. Det har gett mig möjligheten att verka i olika typer av verksamheter, vilket både är givande och utmanande. Som konsult får jag även kunskaper och erfarenheter som jag troligtvis aldrig annars hade fått.

Att valet föll på Adaptit beror främst på enkelheten och tydligheten. Det är en familjär organisation och det finns ett tydligt fokus mot samhällsviktiga verksamheter och tjänster. Det är inspirerande och roligt att få arbeta med något som både är nära vardagen och som så tydligt bidrar till samhällsnyttan.

 

 

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!
Top