Julia-lilja-konsult-och-projektledare

Konsult och projektledare – uppgifterna, utmaningarna och varför Adaptit?

Julia Lilja är konsult och är idag på uppdrag hos samhällsviktig verksamhet där hon arbetar som projektledare. Vi intervjuade Julia och hon berättar om sin vardag, vad som är mest spännande med att vara projektledare och vad det var som gjorde att hon blev konsult på Adaptit.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Vanligtvis sitter jag med flera projekt parallellt. Vissa befinner sig i slutfasen och andra är inledningsfasen, vissa driver jag från start till mål och andra stöttar jag upp i. Det gör att jag får en väldigt varierande vardag eftersom alla projekt möter olika hinder och min uppgift som projektledare är att driva projekten framåt. Att leda flera projekt samtidigt gör även att jag får interagera med många olika människor, det gillar jag.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Det är verkligen olika, både när det kommer till omfattning och komplexitet. I grund och botten är det digitaliseringsprojekt vars syfte är att förenkla både för medarbetarna och för kunderna.

Ofta handlar det om att förbättra och automatisera processer av olika slag. Den senaste tiden har vi exempelvis arbetat med att hitta en ny lösning för digital signering och arkivering.

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

Som projektledare är mitt ansvar att hålla ihop och driva projektet framåt. Vad det faktiskt innebär varierar dels eftersom projekten skiljer sig så mycket åt, dels då kraven på mig som projektledare förändras beroende på vart i arbetsprocessen projektet befinner sig. Ett projekt som är i slutfasen kräver något helt annat jämfört med ett projekt som är i inledningsfasen.

Utöver det skulle jag säga att kravställning och att ha kontakt med potentiella leverantörer är två andra viktiga ansvarsområden. På mitt uppdrag idag får jag också arbeta nära både interna resurser och externa intressenter. Det blir även en hel del förhandling, vilket jag tycker jag är jättekul, då får jag kombinera min bakgrund inom försäljning med projektledning.

 

Vilka är de största utmaningarna som projektledare enligt dig?

Den största men också roligaste utmaningen är att driva flera projekt parallellt, att snabbt gå mellan projekt varav alla står inför sina unika utmaningar. Som projektledare och konsult krävs det att du snabbt kan sätta dig in i nya situationer. Du behöver trivas med att ha väldigt varierande arbetsuppgifter samtidigt som du aldrig glömmer slutmålet eller för den delen, affärsnyttan.

 

Vad tycker du är mest spännande med att vara projektledare?

Att jag lär mig mycket nytt samtidigt som jag har nytta av mina tidigare erfarenheter inom verksamhetsutveckling och försäljning. Nu får jag dessutom arbeta närmare tekniken, vilket är jättespännande.

I rollen som konsult får jag också interagera med olika typer av människor, med olika bakgrund från olika branscher. Det är verkligen något som jag trivs med och får energi av.

 

Vilka egenskaper/färdigheter tror du är viktiga att ha som projektledare?

Att vara kommunikativ och lyhörd tror jag är viktigt. Min uppgift är att alla inblandade förstår sin roll, hur de bidrar och hur vi tillsammans ska uppnå det gemensamma målet. För att lyckas med det krävs det att du lyssnar först, pratar sen och att du kan anpassa hur du förmedlar det du ska säga utefter mottagaren.

Jag skulle också vilja lyfta nyfikenhet. Du måste snabbt kunna sätta dig in i nya kunder, deras verksamhet, vardag, bransch och behov. Om du är nyfiken som person tror jag att den processen blir enklare.

 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Att ha en gemensam förståelse för vad projektet faktiskt innebär och vilka avgränsningar som gäller. Det ansvaret ligger både på mig som konsult och på beställaren att skaffa. Det är avgörande för att jag ska kunna leverera det kunden verkligen vill ha. Därför är det otroligt viktigt att sätta sig ner med kunden, verkligen förstå deras behov och göra en utförlig utvädring av nuläget.

Vetskapen av att mina kollegor på Adaptit alltid finns ett samtal bort är också en trygghet. Vi har en familjär kultur där vi stöttar och bidrar till varandras utveckling. När jag arbetar med en kund är det inte enbart min kunskap de får, de får också mina kollegors kompetens och perspektiv. Det är en win-win-sitaution som gynnar både mig och kunden.

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?

Jag sitter här idag tack vare Adaptits fokus mot samhällsviktiga verksamheter. Under hela mitt liv har jag varit engagerad i och arbetat för organisationer som gynnar samhället. Det har alltid varit viktigt för mig att företaget jag arbetar på delar mitt engagemang för samhällsutvecklingen. Det känner jag verkligen att Adaptit gör.

———-

 

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna! 

 

Top