Markus Lindarp_konsult-&-lösningsarkitekt

Konsult och lösningsarkitekt – uppgifterna, utmaningarna och varför Adaptit

Att lösningsarkitekter är eftertraktade på arbetsmarknaden idag har förmodligen ingen missat. En av våra konsulter heter Markus Lindarp. Han är lösningsarkitekt, informationssäkerhetsexpert och är idag ute på uppdrag hos kund med samhällsviktig verksamhet. Han berättar hur en dag ser ut som lösningsarkitekt, vilka utmaningar han möter och varför han trivs så bra i konsultrollen på Adaptit.

 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Mina dagar delas mellan olika nivåer av arkitektur. Jag ansvarar för bland annat hela Identity & Access Management-domänen (IAM) och tar fram målarkitektur på en lite mer övergripande nivå. Utöver det spenderar jag min tid som lösningsarkitekt, fokus är då mer på enskilda lösningar inom IAM-området.  

Mitt arbete går ut på att utifrån ett helhetsperspektiv identifiera och designa en IT-lösning som tillgodoser ett specifikt behov och som tar hänsyn till givna organisatoriska principer samt tekniska möjligheter och begränsningar.

En vanlig dag kan bestå av framtagning av lösningsdokumentation/modeller, samverkan med andra aktörer för att förtydliga krav eller arbete med att förankra lösningen inom berörda delar av organisationen. 

 

Vilka typer av projekt arbetar en lösningsarkitekt på en myndighet med?

Arkitektur är viktigt för alla organisationer men är särskilt viktigt inom offentlig sektor för att säkerställa att det uppdrag organisationen fått av samhället utförs så säkert, effektivt och prisvärt som möjligt.   

Typen av projekt varierar naturligtvis beroende på organisation och behov. Det kan röra sig om allt ifrån stabil och säker infrastruktur till etablering av kontor för IT-utveckling till verksamhetsprojekt där IT stödjer, utvecklar, effektiviserar och automatiserar centrala processer.

 

Vad är en lösningsarkitekts huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt? 

Den huvudsakliga uppgiften för en lösningsarkitekt är i grunden att identifiera ett behov tillsammans med verksamheten och därefter komma med lösningar som bygger på sunda arkitekturella principer. Men det är också viktigt att ta ett steg tillbaka och se om lösningen passar in i den övergripande arkitekturen och att lösningen ligger i linje med organisationens vision och strategi.  

Som arkitekt i ett projekt är du även ansvarig för att förankra lösningen. Det innebär exempelvis att arkitekten ska säkerställa att såväl andra arkitekter som berörda avdelningar inom organisationen vet hur lösningen ser ut, ska utvecklas och förvaltas.  

 

Vilka tycker du är de största utmaningarna som lösningsarkitekt? 

Utmaningarna du som arkitekt ställs inför skiljer sig beroende på verksamhetens struktur och morgnad. Finns exempelvis en etablerad arkitektur med tillhörande organisation är det enklare eftersom lösningen då kan tas fram utifrån givna ramverk och med stöd från centrala arkitekturfunktioner. Finns ingen central arkitektur skiftar utmaningen skepnad. Då blir utmaningen att få till samma förankring, fast utan en tidigare etablerad struktur att luta sig mot.  

 

Vad är mest spännande med att vara lösningsarkitekt? 

Att få möjligheten att bygga lösningar som på riktigt stöttar verksamheter och dess användare, som realiserar behov eller löser problem. Att jag dessutom får hjälpa organisationer inom offentlig sektor att förbättras, effektiviseras och bli lite säkrare är fantastiskt! 

 

Vilka egenskaper/färdigheter tror du är viktiga att ha som lösningsarkitekt? 

Var lyhörd och ödmjuk inför uppgiften, en IT-lösning har sällan ett egenvärde i sig. Det har inte heller arkitekturen, eller för den delen, arkitekten. I det lilla perspektivet handlar det om att hitta lösningar som underlättar, stödjer och skapar värde åt den enskilda medarbetaren. I det stora perspektivet handlar det om att bidra till att bygga säkra och stabila lösningar som skapar värde för hela organisationen.  

 Nyfikenhet och kommunikation är också viktigt. Ofta fungerar arkitekten som en IT-tolk som behöver kunna förmedla och anpassa hur lösningen ska presenteras beroende på vilka den ska presenteras för. Det är exempelvis skillnad på vilka delar som är viktiga att lyfta fram för ledningen jämfört med slutanvändaren.  

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?  

Jag har varit konsult i princip hela mitt yrkesliv och hamnade i rollen lite slumpartat, men känner att jag verkligen hittat rätt. Konsultrollen ger mig möjligheten och friheten att få väldigt varierande arbetsuppgifter utan att behöva byta arbetsgivare.  

Som konsult får jag också utforska mitt expertområde utifrån flera olika perspektiv. Det har gett mig lärdomar och erfarenheter jag aldrig annars skulle haft. Det är så jag tror att man utvecklas, inte bara genom nya kunskaper utan också genom de erfarenheter jag fått från en mängd kunder jag haft förmånen att arbete med under åren.  

Adaptit passar mig väldigt väl då deras uttalade vision är att fokusera på samhällsutvecklande funktioner, vilket gör att jag kan kombinera konsultrollen med att arbeta med organisationer tillhandahåller sådana funktioner. Det var en starkt bidragande faktor till varför valet föll på just Adaptit. Att det dessutom är ett mindre bolag med familjär känsla är något jag ställer mig väldigt positivt till då jag tidigare varit konsult på både internationella och nationella konsultjättar. 

———-

 

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna! 
Top