Anders-herlin-konsult-inom-IT-management

Konsult inom IT-management – uppgifterna, utmaningarna och varför Adpatit?

Anders Herlin har varit konsult i större delen av hans yrkesverksamma liv och arbetar idag som konsult inom IT-management hos kund med samhällsviktig verksamhet. Vi intervjuade Anders och han berättar om vilka typer av projekt han sitter med, viktiga egenskaper som konsult och skillnaderna mellan olika konsultroller.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag har ofta en mer rådgivande konsultroll, vilket innebär att jag är involverad i flera olika sammanhang. I mitt nuvarande uppdrag är min uppgift är att utifrån min kompetens bidra till att en organisatorisk och funktionell målbild nås.

En viktig del i konsultens roll är att skapa delaktighet och engagemang; att hjälpa organisationen att hjälpa sig själv. För att lyckas med det är dialog en förutsättning. Här behöver man fokusera delaktigheten mot de delar som är förhandlingsbara, ofta är vad:et givet, men hur:et kan delegeras till medarbetarna. Arbetsdagarna fylls alltså av möten med syftet att samverka och engagera.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Jag arbetar främst med IT management, vilket vanligtvis leder till att jag arbetar med någon form av förändringsledning. Det kan exempelvis röra sig om när en större organisation upptäcker att de inte längre klarar av att möta nya, ofta digitala, behov. Man måste bli snabbare, mer flexibel samtidigt som man dras med gammal trög IT-infrastruktur.

Utmaningen består då av flera steg. Till en början vill man effektivisera genom att implementera ett agilt arbetssätt, för att inse att den nuvarande organisationen inte stödjer det. När man början om-organisera inser man att det hänger ihop med IT-arkitekturen, med ekonomistyrningsmodellen, med vilket ledarskap man premierar och så vidare. Då är det konsultens uppgift att bidra till en lösning där alla bitar passar ihop.

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

Jag ansvarar för den totala leveransen och för att faktiskt driva igenom den förändring som uppdragsgivaren efterfrågat. Det innebär att mina ansvarsområden egentligen inkluderar samtliga steg i projektet, i regel rör det sig om att samla information, utföra en analys och komma med lösningsförslag.

När man är konsult brukar man antingen fungera som en rådgivare eller som en expert inom ett specifikt ämne. En expert fokuserar oftast på att lyckas med en given leverans medan en rådgivare fokuserar mer på att få sin uppdragsgivare att lyckas i stort. Min roll som rådgivare har inneburit att mitt arbete varit ganska integrerat med företagets dagliga verksamhet. Det har varit långa uppdrag där jag ofta varit inblandad i flera projekt parallellt.

 

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete enligt dig?

En vanlig utmaning är att skapa enighet och samsyn. Alla avdelningar har sina mål och sina unika utmaningar. När flera enheter är inblandade kan de olika synsätten ibland krocka. För att hitta en väg framåt behöver organisationen då hjälp med att se situationen utifrån ett mer holistiskt perspektiv. I rollen som facilitator är det viktigt att ha förståelse för att vissa kan känna oro och osäkerhet inför förändring.

En utmaning som alla konsulter brottas med är vad som egentligen menas med kvalité i en konsulttjänst. Är det att leverera det kunden säger sig behöva, eller är det att leverera vad kunden faktiskt behöver. Ibland kan det vara olika saker. Det händer, men inte ofta, att det måste redas ut med kunden. Annars finns en risk att förväntat resultat inte blir vad man hoppats på.

 

Vad tycker du är mest spännande i ditt arbete?

En spännande sak med jobbet som konsult är att regelbundet ställas inför utmaningar, i och med olika uppdrag. Konsulten har förmånen att genom sitt arbete komma in i flera olika organisationer, med olika verksamheter, men delvis med liknande utmaningar. Det här gör att vi konsulter får chansen att jobba, gång på gång, med större förändringar som normalt inträffar väldigt sällan i en organisation. Dessa förutsättningar ger oss möjligheten att återanvända våra kunskaper och erfarenheter till förmån för våra uppdragsgivare.

 

Vilka egenskaper/färdigheter tror du är viktiga att ha i ditt yrke?

Det beror på vad du gör; en expert måste ha djup, en rådgivare måste ha bredd. Vilka egenskaper som du behöver lyfta fram varierar beroende på den roll du fått. Generellt tror jag att det är viktigt att vara uthållig och ha att förmågan att leda processer. Det är också bra att vara inlyssnande och pedagogisk, men kanske framför allt att ha självinsikt nog att veta om sina svagheter så att man kan omge sig med personer som kompletterar.

 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Likt alla bolag så har även konsultbyråer sina styrkor och svagheter. Är man en jätte med massor av erfarenhet kan man rulla ut nästintill färdiga och beprövade lösningar. På ett mindre företag som Adaptit kan vi vara mer flexibla, arbeta närmare kund och kan anpassa lösningarna utefter kundens behov, utmaningar och möjligheter. Personligen tror jag på, och trivs bäst med, det sistnämnda.

Det som lockade med Adaptit var främst att det var ett mindre och mer familjärt företag än det jag kom ifrån. Jag tilltalades också av närheten till kollegorna och tanken av att dela kunskap, diskutera utmaningar man möter och gemensamt komma fram till lösningar. Dessvärre har jag inte haft möjligheten att utnyttja det ännu då mina uppdrag rullat på 100 %.

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!
Top