Konsult inom IT-infrastruktur och projektledare – uppgifterna, utmaningarna och varför Adpatit?

Peter Petersson är konsult inom IT-infrastruktur, projektledare och är idag ute på uppdrag hos samhällsviktig verksamhet. Vi intervjuade Peter och han berättade bland annat om projektledarens enskilt viktigaste uppgift, varför han trivs på Adaptit och vanliga utmaningar han möter som projektledare.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

I dagsläget arbetar jag med ett mer omfattande projekt där jag ansvarar för ett team på cirka tio personer. Projektet befinner sig nu i inledningsfasen, vilket innebär att arbetet mer är på en konceptuell nivå och att dagarna framför allt präglas idéutveckling och omvärldsbevakning.

Mina uppgifter och dagar förändras i takt med att projektet förändras. I nästa steg av processen handlar det mer om att genom kommunikation, information och diskussion förankra projektet inom organisationen.

 

Vilka typer av projekt arbetar du med?

Jag har definitivt min hemvist inom IT-infrastruktur, ett vanligt projekt är att kund inte har en uppdaterad IT-arkitektur vilket gör att företaget inte kan tillfredsställa både dagens och morgondagens behov.

Annars brukar jag vara involverad i diverse processer, såsom verksamhetsutvecklingsprocesser. Men jag brukar arbeta med, och främst söka mig till, olika projekt inom IT-infrastruktur.

 

Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden i ett projekt?

Min huvudsakliga uppgift är att förse projektet med resurser, säkerställa att finansiering finns och att tidsaxlar/leveranser hålls. I det projekt jag arbetar med idag ansvarar jag även för att koordinera och samordna den administrativa biten i större utsträckning än i vanliga fall som följd av verksamhetens samhällsviktiga funktion, vilket skiljer sig från hur min arbetsbeskrivning brukar se ut.

Jag har också ett övergripande ansvar för att samordna övriga initiativ inom IT. Där är det mitt uppdrag att informera och uppdatera om vilka projekt som pågår och att dem faktiskt kan implementeras och klaffar med varandra.

 

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete enligt dig?

Vid förändring krävs ofta en kulturell omställning vilket är en tidskrävande process. Den verksamhet som jag idag befinner mig på är mitt inne i den kulturella förändringen, vilket är både spännande och såklart utmanande.

Den huvudsakliga utmaningen i nästintill alla projekt, vilket även stämmer in på det projekt jag arbetar med idag, är att hitta rätt personer med rätt kompetens. Ofta finns en kompetensbrist och som projektledare gäller det att se till så att ett slagkraftigt team sammanställs.

 

Vad tycker du är mest spännande i ditt arbete?

Att få bidra till att en samhällsviktig verksamhet kan utföra sitt uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt är både spännande och inspirerande. När det gäller projektledarrollen i stort trivs jag vansinnigt bra med att arbeta tillsammans i grupp där alla har ett och samma mål. Projektformen ger också en struktur med tydliga avgränsningar, det finns alltid en start och ett slut, man vet alltid vad vi ska uppnå och när det uppnåtts. Det passar mig.

 

Vilka egenskaper/färdigheter tror du är viktiga att ha i ditt yrke?

Det finns såklart en mängd bra egenskaper att ha som projektledare. Men jag skulle säga att projektledarens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för att teamet ska kunna prestera, att sätta samman ett team där alla medlemmar få ut maximalt av sin kapacitet, att få rätt person på rätt plats samt att kunna inse och våga åtgärda när det blivit fel.

 

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Att jag och beställaren har en gemensam bild av projektets omfattning och avgränsning. Det finns alltid förväntningar på slutresultat och det gäller att båda parter har samma bild av vad det innebär att få en lyckad leverans. Därför är dialogen inför projektet superviktig.

Som konsult är det är också viktigt att kunna sätta på sig kund-kepsen; att alltid arbeta för kund och se till kundens bästa, i sin helhet.

 

Varför valde du att bli konsult på Adaptit?

Jag fick tidigt möjligheten att ha personalansvar och genomförde under den perioden ett par projekt. Det var då fick jag upp ögonen för projektledarrollen. Projektledarrollen i linjeposition var inte lika vanligt då, vilket gjorde konsultrollen till den naturliga vägen att gå.

Adaptit har egentligen alltid funnits med i periferin, jag hade faktiskt kontakt med en av grundarna precis i starten. Det jag gillar med Adaptit är att det finns en kvalitéstämpel, man placerar ut rätt person på rätt plats och inte enbart till följd av att det finns ett behov.

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!
Top