data-drivna organisationen

Ur ett ledarskapsperspektiv: Att komma igång med den data-drivna organisationen

Varför och hur ska du komma igång med den data-drivna organisationen. Att samla in och analysera data hjälper företag att testa nya idéer och innovationer och därigenom fatta beslut som understöds av fakta. Det blir helt enkelt mycket lättare att fatta väl underbyggda beslut!

Förutom att öka innovation och stötta i olika former av förändringar hjälper det också verksamheter att optimera och utveckla affärsmodellen och strategin.

Men hur gör man då för att komma igång med den data-drivna organisationen? 
  • Börja med den viktigaste frågan: vad vill vår kund ha och är det verkligen det vi tror att de vill ha? Kunden kan vara en annan avdelning, division, medborgare eller en slutkund. Svaret på den frågan kommer att visa vägen till det som ska mätas.
  • Kontrollera att datakvaliteten håller, det behöver säkerställas att det är rätt data vi analyserar. Det är inte heller säkert att ju större system desto bättre kvalitet, i ett för stort system kan datamängden lätt bli övermäktig.
  • Analys, inte statistik. Man behöver på ett affärsmässigt sätt titta på sifforna. Ett resultat som till synes verkar dåligt kanske bara är det för att kunden ändrat sitt beteende och istället förbättrat en annan mätpunkt.
  • Börja i liten skala exempelvis med en enkel medarbetarenkät, fråga kandidater i rekryteringsprocessen hur deras upplevelse var eller låt kunden betygsätta sin köpupplevelse.

 

Att börja i liten skala innebär också att man med små steg lättare övervinner den kulturella barriär som kan finnas mot att ändra sitt arbetssätt och processer. Att börja med eller att utvidga sitt datadrivna arbete innebär en förändring där alla medarbetare i organisationen behöver förstå nyttan och vilka möjligheter som finns. Genom att visa de bra effekterna påvisar man värdet och bidrar till att datadriven information blir en naturlig del i verksamhetens strategiska arbete.

 

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!  
Top