Förändrade arbetssätt runt kravhantering behövs

Nu är det dags för nästa avsnitt i AgilaHRpodden och vår konsult Jeanette Thorell deltar i veckans avsnitt. Jeanette lyfter frågan om hur arbets- och synsätt runt kravhantering behöver förändras då kravbilden idag inte förväntas vara konstant. ”Good enough” för att skapa förväntat värde är ledord enligt Jeanette. Hon ser tydligt att leanperspektivet kommer in, något som innebär att man behöver skalar bort allt som inte genererar värde. Läs mer i Jeanettes artikel nedan!

 

Kul att få hänga med Frida i podd-studion! Idag kommer jag och Frida in på kravhantering i en agil kontext. Har det hänt något inom området? Lyssna gärna på vår dialog som jag sedan utvecklar i min text nedan. Framförallt, tyck till, kravhantering väcker känslor. Hos oss som har erfarenhet av upphandlingar, mindre lyckade kundanpassningar och kanske, någon gång emellanåt, en helt fantastisk kravresa, vet att det kan kräva ett visst mått av tålamod.

Kravhantering är hela processen för att beskriva hur ett behov ska förverkligas, förutsättningarna för att när vi tar emot slutresultatet, en ny produkt, funktion eller tjänst och känner ”Yes – Spot on!”.

Wikipedia definierar; ”Kravhantering är det systematiska arbetet med behov som ska uppfyllas av tekniska system. Det är en central disciplin inom programvaruutveckling och Systems Engineering. Arbetet omfattar fastställandet av intressenters produktmål samt specifikationer av dessa”.

– Japp, den känns lite förlegad, programvaruutveckling, produktmål? Idag pratar vi funktioner tjänster, appar osv. Vi har under det senaste decenniet brutit ned komplexa system i mindre beståndsdelar, vi pratar inte längre ”tech” eller ”affär” utan både och. Framförallt så strävar vi idag efter ett iterativt arbetssätt i stället för tidigare traditionella och sekventiella vattenfallsmodell. Täta feedbackloopar mellan användare och utvecklare leder till en snabbare, mer korrekt slutprodukt. Enorma tidsvinster görs där tidigare digra kravdokument ersatts av noteringar direkt intill kod.

”vi pratar inte längre ”tech” eller ”affär” utan både och”

Orsaken till vårt förändrade arbetssätt är att kravbilden idag inte förväntas vara konstant under någon längre tid. ”Good enough” för att skapa förväntat värde är ledord. Här kommer leanperspektivet in som innebär att du skalar bort allt som inte genererar värde.

Offentlig sektor som lyder under LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) bör se stora fördelar genom den utveckling som skett inom kravhantering. Att agera beställare av IT och digitala lösningar passerar generellt och historiskt inte smärtfritt för verksamheten inom sektorn. Komplexiteten i kravarbetet tar ofta överhanden och kravställande part riskerar gå för djupt på HUR istället för VAD och VILKET behov som behöver lösas.
Idag upphandlar många företag en partner eller en tjänst helt enkelt. Det innebär att HUR behovet löses är underordnat. För att upphandla en partner eller tjänst från en aktör krävs givetvis kravhantering, men på en annan nivå. En kravställare som inte känner sig bekväm i samtal om IT och digitala tjänster behöver inte gå ned på den nivån utan kravställer istället på leverantörens förmåga att, idag och över tid, kunna tillhandahålla relevanta tjänster i syfte att möta företagets, och ytterst, sina kunders behov.

”Krav på kompetens, och förmåga att leverera relevanta tjänster idag och över tid”

Talent and Skills med förmåga att möta den snabba förändringstakten inom teknologi förväntas bli det största konkurrensmedlet mellan företag. Att attrahera dessa förmågor, att utveckla dem, och framförallt behålla dem kommer därför att vara ett starkt marknadsföringsmedel och en viktig aspekt vid upprättande av krav och nya upphandlingar framåt.
Slutligen, som i vilken relation som helst krävs ömsesidig tillit. Att ställa krav utan att ge är sällan framgångsrikt. Som företag, inom privat eller offentlig sektor, kommer du inte överleva om du inte skapar ett nätverk av olika kompetenser och förmågor, det blir för dyrt att upprätthålla helt internt.

”De som du vill arbeta med ska också vilja arbeta med dig och det är här fokus behöver ligga. Kravhantering idag går åt båda håll!”

/Jeanette Thorell

Top