En kugge i maskineriet-en artikel om varför systemförvaltning måste och bör få kosta

Hur lyckas man få till en väl fungerande systemförvaltning?

Anna Leijonhielm Källsäter, konsult på Adaptit, ger oss i denna artikel sina personliga reflektioner om systemförvaltning, baserat på hennes yrkesmässiga erfarenheter.

Systemförvaltning får inte kosta. Det har jag fått höra ett antal gånger under mitt yrkesliv. Baserat på de roller jag har haft och de insikter jag har fått under årens lopp vet jag att det inte stämmer. Min övertygelse är därför den omvända-systemförvaltning måste få kosta. Givetvis är målet att systemförvaltningen ska vara så kostnadseffektiv som möjligt, men att den faktiskt kostar finns det tydliga siffror kring: förvaltning utgör normalt ca 80% av kostnaderna i en organisations IT-portfölj. Resterande 20% är kopplade till organisationens utvecklingsprojekt. Jag tycker att dessa 80% förtjänar uppmärksamhet.

Läs hela artikeln här

 

Top