Desire ”Agil-HR + Change Management = Sant”

Den inre utvecklingen hänger ihop med den yttre och som företag är det framförallt viktigt att förstå vad som ligger bakom varje individs vilja att förändras eller vilja att inte förändras. Personlig situation, WIFM (Whats In It For Me) hur kommer förändringen att påverka mig, drivkrafter/motivationsfaktorer, organisationens kontext och historiskt hur förändringar har genomförts är faktorer som är avgörande för individernas respons och engagemang i ett förändringsarbete.

Ingen kan tvinga sina medarbetare att stötta och engagera sig i förändringen.

Lika viktigt, som att förstå vad som engagerar, är det att se motstånd, förstå och våga bemöta människorna i organisationen precis där de är. Som ledare kan vi utveckla nya processer, verktyg och organisationsstrukturer. Vidare köpa den senaste tekniken och börja arbeta utifrån modernare arbetssätt. Men ingen kan tvinga sina medarbetare att stötta och engagera sig i förändringen. Dock kan organisationen medvetandegöra de potentiella konsekvenserna och möjligheterna, så att de själva kan fatta besluten i sin arbetssituation och själva välja att vilja följa med på resan.

Agilt, att bidra och agera möjliggörare oavsett roll

Agilt är en mer långsiktig omställning och det tar tid att bygga bolag tillsammans med människor det vill säga att skapa ett genuint engagemang. Alla har en viktig roll som möjliggörare utifrån sitt unika utgångsläge. En fråga som ofta väcks är ”hur ska jag i min roll som ledare agera i det Agila?” Agilt är att prata om frågeställningen och inte en titel i ett organisationsschema. Utgångspunkten ligger i var jag kan vara med och bidra – och vara en möjliggörare. Det handlar om att lyfta blicken och se utanför sin egen box, ”vilket behov har våra kunder och inte bara vi internt?” Nätverkande, kontaktskapande och ett utåtblickande ledarskap oavsett roll är viktiga faktorer i den Agila omställningen.

Nätverkande, kontaktskapande och ett utåtblickande ledarskap oavsett roll är viktiga faktorer i den Agila omställningen.

Agil-HR är att vara med och bidra på precis samma sätt, utanför sin box och som möjliggörare i till exempel arbetet att stötta ledare och medarbetare att lyfta blicken. Vara med att bidra till ett tillåtande klimat, där hot och statustänk inte behöver finnas. Bidra till en lärande kultur där misslyckanden är minst lika viktiga att lyfta som det som lyckats. HR behöver precis som övrig organisation jobba med veckovisa avstämningar, ”recaps” och bjuda in till eller in sig i möten för att skapa connections i verksamheten samt för att förstå var verksamheten befinner sig och vad behovet är nu. ”Hur behöver vi rikta om kommande tid” samt våga släppa processtänket i HR-livscykeln; exempelvis vad gäller vår rekryteringsprocess eller att börja jobba med OKR (Objectives Key Result) snarare än specifika individmål vid medarbetarsamtalen.

Organisationer måste sätta människor top of mind i värdekedjan, förändra och förnya arbetssätten samt organisera om verksamheten därefter.

Individens kraft växer parallellt med att tekniken förändras och förbättras  

Millennials utgör en majoritet av arbetskraften i många länder, och deras makt kommer sannolikt att växa över tiden. Deras motivationsfaktorer och drivkrafter är viktiga att förstå för att fortsätta engagera i framtidens organisationer.

Nedan är en kort sammanfattning från den trendspaning som Deloitte Insights, artikel ”Introduction: The rise of the social enterprise” skrev om, vilken går i linje med den agila filosofin, organisationen i framtiden:

  • Team leder team
  • Arbetskraftens ekosystem: Hanteras bortom företaget
  • Nya belöningssystem: Personliga, smidiga och holistiska
  • Från karriär till upplevelse: Nya vägar
  • Medborgarskap och social påverkan: Samhället speglas
  • Välbefinnande: En strategi och ett ansvar

För att kunna maximera det potentiella värdet för de nya trenderna, teknologierna och minimera de potentiella negativa effekterna på arbetskraften imorgon måste organisationer sätta människor top of mind i värdekedjan, förändra och förnya arbetssätten samt organisera om verksamheten därefter.

/Christine Sandgren

#Adaptit #VerksamhetsutvecklingPeople&Culture #FörändringLederTillUtveckling #Awareness #Desire #SocialEnterprise #HumanCapital #AgilHR

Tack till AgilaHR-podden för tonvis med inspiration! (agilahrpodden.se)

Läs mer om Christine här

Top