Awareness ”Agil-HR + Change Management = Sant”

Just nu är jag extra stolt över att vara konsult hos Adaptit. Vi är på vår interna förändringsresa för vårt ”why”, mindset, kultur- och individarbete. Jag kan genuint säga att vi är på väg att bli ”the Social Enterprise” med ett ursprungsdriv från en idé- och värdeburen organisation med visionen och siktet inställt på att bidra med ett samhällsvärde genom digitaliseringen.

Det är delvis vad denna artikel kommer att handla om (som jag denna gång skriver tillsammans med min Agila konsultkollega Anders Lundell). Vi behöver skapa en ökad förståelse – Awareness – för att möta framtiden som går från Business Enterprise till Social Enterprise och förstå ”why” Agil-HR passar in i bilden.

Awareness, Social Enterprise

För att vi som individer ska kunna förändras och möta den förändring som sker i vår omvärld måste vi också förstå varför vi behöver förändras. Awareness är det första och fundamentala steget när vi pratar Change Management (ADKAR). Varför behöver vi förändras och vad är risken med att inte förändra? Vad betyder förändringen, vilka interna och externa krafter är det som gör förändringen nödvändig och ”What’s in it for me”?

Organisationer bedöms inte längre bara på deras ekonomiska resultat, eller till och med kvaliteten på sina produkter eller tjänster. Andra faktorer börjar spela en allt viktigare roll, till exempel att utvärderas utifrån organisationens inverkan på samhället i stort, vilket omvandlar dem från affärsföretag till sociala företag. Att vara ett socialt företag innebär också att investera i det bredare sociala ekosystemet, som börjar med sin egen organisation. Det innebär att behandla alla arbetstagare på ett rättvist, öppet och opartiskt sätt. Det finns en växande betydelse av socialt kapital och att utgå ifrån varje enskild individ. Organisationen behöver beakta individen som en ”knowledge worker” samt ur ett perspektiv som är  personligt, flexibelt och ser människan som helhet. Vi pratar inte längre ’Employee experience utan Human experience’. Att göra det är avgörande för att upprätthålla en organisations rykte, attrahera, behålla och engagera medarbetare samt för att få lojalitet bland kunderna (Deloitte Insights, artikel ”Introduction: The rise of the social enterprise”).

Agil-HR

Det är inte bara en digitaliseringsresa vi är på, det är ett organisationsskifte som återspeglar den växande betydelsen av individen. Det som är avgörande för organisationens framgång eller misslyckande är hur väl man formar sitt syfte (”why”), sina strukturer samt sina relationer för hur man samarbetar. Allt med individen i fokus. Det bör även återspeglas i företagskultur och ledarskap. Det är frågor som egentligen ligger i linje med HR’s core business (people&culture) men som tills nu inte varit lika påtagliga och tydliga. HR inte bara blir utan måste bli en del av affärsverksamheten och kanske till om med integreras som en del av värdeströmstrukturen, då som Agile People & Culture Coach. Denna roll blir ett komplement till det Agila införandet, där ofta beteendevetenskapsperspektivet saknas. Många Agila coacher kan ritualerna (stand-ups, kanbanboards, retrospectives och demos) men att få med sig individerna i en beteendeförändring för att bli grymma på samarbete samt att leva upp till värderingar är ett skilt sätt att arbeta. Där har framtidens HR, Agil HR, sin unika roll att spela.

Risken om vi inte förändrar oss 

Skapa en tydlig Awareness och agera transparent med information, bryt ner silos för att förbättra samarbetet oavsett roller och bygg förtroende hos individen via trovärdighet och medvetna handlingar. Grundläggande är att lyssna noggrant på såväl den externa som den interna miljön, inte bara affärspartners och kunder utan alla parter i samhället som en organisation påverkar och påverkas av. Att göra det tror vi är avgörande för att upprätthålla en organisations rykte, att attrahera, behålla och engagera individerna (kritisk kompetens!) och för att odla lojalitet bland kunderna.

Den riktiga transformationen sker hos människor kopplat till affären. Det enda vi inte kan digitalisera är ”relationen – människor som är bra med människor”.

/Christine Sandgren & Anders Lundell

#Adaptit #VerksamhetsutvecklingPeople&Culture #FörändringLederTillUtveckling #Awareness #SocialEnterprise #HumanExperience #AgilHR

Tack till AgilaHR-podden tonvis med inspiration! (agilahrpodden.se)

Top