En konsults betraktelser

, - 7 juni 2018

Hugo de Verdier

Här beskriver Henrietta livet som konsult. ”Ingen veckodag är mer intressant än en annan, för mig är innehållet i dagen det som ger mig mer eller mindre behållning. En dag kan avrundas med glädje, irritation, förundran, trötthet eller ro. Den gemensamma nämnaren, oavsett sinnestillstånd, är passion.” Det här är del 5 i en artikelserie.

Läs artikeln på Linkedin Pulse

Varför det interna fokuset fortfarande är betydelsefullt

Utifrån- och in-perspektivet är viktigt för en verksamhets framtida framgång, men på vägen får vi inte glömma bort det interna fokuset. Här utvecklar Åke Djärf, konsult på Adaptit, den nödvändiga kopplingen mellan kund-perspektivet och behovet av effektiva, interna kompetenser.

Läs artikeln på Linkedin Pulse

Att vägleda en elefant- en artikel om värdet av den mindre konsultbyrån

ett konsultliv fyllt med parallellt pågående aktiviteter så blir avslutade uppdrag dessvärre ibland bara parenteser där reflektion och eftertanke helt uteblir. Andra gånger däremot så fylls tankarna med olika intryck kring vad som kunde genomförts på ett annat sätt eller vilka förutsättningar som helst skulle ha varit annorlunda.

Läs artikeln på Linkedin Pulse
Top