Anders Lundell om praktiska erfarenheter kring SAFe-införande

Berätta om utmaningen du ville lösa med SAFe?

1. Ledningen, jag och mina medarbetare behövde en helhetssyn över hela leveransflödet.
2. Den utvecklingsorganisation jag då var ansvarig för ansågs ineffektiv och levererade ofta dålig kvalitet och kunderna var inte nöjda.
3. Verksamheten hade stor teknisk skuld som behövde åtgärdas snabbt och produkterna uppfattades ha dålig användarvänlighet.
4. Det rådde en obalans i grupperingarna och avsaknad av rätt kompetenser för att kunna skapa tvärfunktionella agila leverans team.
5. Som en följd var medarbetarnöjdheten ganska låg.

Vilka effekter fick ni?

• Kortare Time To Market – från tre releaser per år till en release var tredje vecka.
• Ny produkt från koncept till första release på mindre än 9 månader.
• Ökad kvalitet och mycket snabbare felrättning.
• Avsevärt mycket bättre användbarhet.
• Ökad produktivitet och kontinuerlig leverans av prioriterade features (värde).
• Större engagemang bland utvecklarna.
• Förbättrat samarbete mellan distribuerande team.
• Påbörjade en DevOps automatiseringsresa.
• Mycket större tydlighet i den långsiktiga produktroadmappen för hela företaget och kunderna.

Dina generella insikter kring SAFe implementationer

Att det är mycket mer omfattande, genomgripande och komplext än vad man först tror

• Berör hela företaget
• Är ett paradigmskifte
• Är en agil förändringsresa och en investering över tid

Och det påverkar

• Människor
• Verktyg
• Systemarkitektur
• Styrning och ledning
• Finansiering
• Organisation

Top