”Agil-HR + Change Management = Sant”

Buzzwords är inte för inte! De skapar förståelse och ett förhållningssätt till vår omvärld. Vi som människor, medarbetare och ledare ska kunna handskas med förändringar som sker utom vår kontroll. Vi som individer behöver förstå vår situation i en kontext och hur, om och på vilket sätt vi kan påverka och kommer att påverkas. Orden blir våra bärande väggar. Just nu är Agil-HR och Change Management buzzwords som jag använder. I uppdragen med våra kunder spelar dessa ord en stor roll och är till och med avgörande för deras ROI.

Det är ingen nyhet att vi lever i kontinuerlig förändring, men kanske har det blivit mer påtagligt i och med fler och fler nya digitala produkter och ”Way’s of doing it”. Kontaktytor, arbetsytor, mötesplatser och arbetssätt förändras. Självledarskap blir allt viktigare i våra yrkesroller.

Agilt-tankesätt och Agila-metoder har funnits med oss ett antal år, framförallt inom tekniska avdelningar och organisationer, men börjar ta sin plats även hos andra funktioner. Agile betyder lättrörlig, smidig eller följsam vilket är precis det vi behöver vara i vår nutid för att följa med. Både för att skapa krassa resultat, men också för att hitta balans och välmående i förändringen. Det som många bolag glömmer i jakten på ROI och tekniska lösningar är att tänka på att det som är det yttersta som förändras är människor. Det är de som både påverkar och driver igenom förändringen.

Resultatet av en organisation är resultatet av den enskilda individens samlade ansträngning”(citat: Vince Lombardi).

Organisationer förändras inte, människor förändras, en person i taget. Därför är det ytterst viktigt att förstå hur vi uppnår individuell förändring för att lyckas med organisationsförändring. Att agilisera HR genom att jobba med förändringsledning ur ett ”människan i fokus perspektiv” är avgörande för ökad avkastning/ROI. Det agila synsättet är både vettigt och applicerbart för framförallt HR – Human Resources – som egentligen är den funktion som borde ta lead och finnas med i verksamheten för att stötta affären med just människan i fokus perspektivet.

Vad betyder det? Jag hör fler och fler prata om Agil-HR. För mig är det att hitta ett förhållningssätt till det som sker omkring oss. Att som HR-funktion ha förmågan att följa verksamheten och digital förändring. Det handlar vidare om att som HR-funktion vara med och bidra till en lärande organisation, vilket är ett av de agila arbetssätten – kunskapsdelning. HR är ofta duktiga på människor och relationer och bör stötta organisationen mer i detta arbete istället för att fastna i policy- och dokumentationsfällan. Ansvar och ägandeskap är ofta något som hoppar mellan olika funktioner. Ska IT eller HR äga frågan? I en Agil kultur och med ett Agilt förhållningssätt konverteras detta till ett ökat ledarskap via självledarskapet. Det vill säga att som till exempel HR-funktion ta ansvar för helheten, snarare än att suboptimera för sin egen del. Agila metoder inspirerar till att tänka i helt nya banor kring hur vi samarbetar och bäst använder vår kollektiva intelligens, rekryterar, sätter mål och ger feedback som exempel.

Jag ser att det skrivs och debatteras mycket kring Agil HR i sociala medier. Det är bra med engagemang och att ordet sprids. Nu behöver vi omvandla dessa ord till praktiken. Jag är övertygad om att det handlar om en förändringsfråga precis som alla andra förändringsfrågor. Vi måste börja med individen för att skapa förförståelsen om vad, varför och ”What’s in it for me” innan vi går vidare step by step genom hela Change Management- cykeln för Desire, Knowledge, Ability och Reinformcement (ADKAR).

Agil-HR och Change Managment är lika med sant!

/Christine Sandgren

Tack till AgilaHR-podden tonvis med inspiration! (agilahrpodden.se)

Läs mer om Christine här

Top